Resultat

 • Lite om resultat efter IVF-behandling

  Alla par är unika, och chansen att bli gravid efter en IVF behandling beror mycket på ålder och orsak till barnlösheten. På Sophiahemmet lägger vi mycket energi på att anpassa behandlingen till parets situation och behov.

  I allmänhet blir 45-50% av paren under 39 år gravida efter en IVF behandling med återföring av en färsk eller fryst tinad blastocyst, men det finns stora variationer.

  Det är även så att upprepade IVF-behandlingar ökar den sammanlagda möjligheten för ett par att få ett barn. Med ny frysteknik är chansen att få barn lika stor vid återföring av frysta såväl som färska embryon .

  I Sverige rapporterar alla IVF kliniker resultat till det nationella kvalitetsregistret; Q-IVF.

  Risken att få missfall efter behandling ligger mellan 10 och 20 procent. Missfallsrisken påverkas inte av om graviditeten har uppstått spontant eller efter behandling, men stiger med ökande ålder hos kvinnan.

  • Hur många embryon?

   Om kvinnan är yngre än 39 år och vi bedömer att hon har stor chans till graviditet återförs vanligen ett embryo. Uppföljning har visat att återföring av ett ägg drastiskt har reducerat antal tvillinggraviditeter från tidigare 25% till nu under 5%. Samtidigt är chansen att bli gravid lika stor!

   Fler singelgraviditeter reducerar riskerna för förtidig förlossning och fosterskador. Målet är alltid en graviditet som leder till förlossning av ett friskt barn.

   Med ny framgångsrik frysteknik fryses övriga embryon som håller god kvalitet för syskonbehandling eller nytt behandlingsförsök .

 • Resultat efter insemination och ägglossningsstimulering

  På Sophiahemmet genomförs både inseminationsbehandlingar och ägglossningsstimuleringar.

  För ett par med oförklarad infertilitet är chansen att få barn efter 3 inseminationsbehandlingar 25%.

  Ägglossningsstimulering utan insemination kan vara aktuellt för par där barnlösheten beror enbart på störningar i menstruationscykeln eller utebliven ägglossning. I denna gruppen blir 25-27% av patienterna gravida efter en behandling.

 • Forskning

  ProFET-studien

  Studien kallas ”ProFET”, där Pro står för Progesteron vilket är läkemedlet som ges som efterbehandling, och FET står för Frys Embryo Transfer. Vid frysåterförande i naturlig menscykel, där spontan ägglossning ägt rum, vet man inte idag om progesteronbehandling förbättrar chansen att bli gravid och föda barn. Ändå ges denna behandling på flera kliniker, vilket kan vara både onödigt och ansträngande för patienten. Vi vill nu utföra en studie för att ta reda på om tillförsel av progesteron efter frysåterförande i naturlig menscykel ökar chansen att bli gravid och föda barn.

  Forskningshuvudman för projektet är Reproduktionsmedicinska Enheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi på IVF-gruppen deltar i studien

Scrolla till toppen