Priser

 • Fertilitetsutredning

  Vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting, 400 kr per läkarbesök, frikort gäller.

  (För privatbetalande som ej omfattas av svensk sjukvårdsförsäkring gäller särskild prislista.)

  Ägglossningsstimulering

  Vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting, 400 kr per läkarbesök, frikort gäller.

  Insemination

  SEK

  Makeinsemination 7 500

  IVF-behandling

  IVF-behandling (IVF/ICSI) 42 000
  IVF-behandling; avtal om 3 behandlingar* (Kvinnans
  ålder ska vara under 39 år vid första behandlingsförsöket)
  84 000
  IVF-behandling; avtal om 3 behandlingar* (Kvinnans
  ålder ska vara under 41 år vid första behandlingsförsöket)
  88 000
  Återföring av fryst tinat embryo 21 000
  Kirurgisk spermieuthämtning (PESA/TESA) (Inkluderar
  nedfrysning av spermier; om spermier ej erhålles
  återbetalas 2000 kr)
  12 000
  Godkänd remiss för Landstingsfinansierad IVF-behandling 400 kr per läkarbesök, frikort gäller.

  * Efter särskild bedömning av klinikens läkare 

   

  Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud minst 24 timmar innan debiteras du 400:- via faktura

   

   

Scrolla till toppen