Priser

 • Fertilitetsutredning

  Vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting, 350 kr per läkarbesök, frikort gäller.

  (För privatbetalande som ej omfattas av svensk sjukvårdsförsäkring gäller särskild prislista.)

  Ägglossningsstimulering

  Vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting, 350 kr per läkarbesök, frikort gälle

  Insemination

  SEK

  Makeinsemination 7 500

  IVF-behandling

  IVF-behandling (IVF/ICSI) 39 000
  IVF-behandling; avtal om 3 behandlingar* (Kvinnans
  ålder ska vara under 39 år vid första behandlingsförsöket)
  78 000
  Återföring av fryst tinat embryo 19 000
  Kirurgisk spermieuthämtning (PESA/TESA) (Inkluderar
  nedfrysning av spermier; om spermier ej erhålles
  återbetalas 2000 kr)
  10 000
  Godkänd remiss för Landstingsfinansierad IVF-behandling 350 kr per läkarbesök, frikort gäller.

  * Efter särskild bedömning av klinikens läkare 

  Nya regler angående bruttolöneavdrag

  Regeringen har tagit bort möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård. Detta innebär att patienter från och med den 1 juli 2018 inte längre kan göra bruttolöneavdrag på IVF eller andra fertilitetsbehandlingar. På grund av denna förändring är det viktigt att din behandling och det eventuella avdraget är helt genomfört innan den 1 juli 2018 för att debitering med full skattefördel ska kunna göras.

  För er som är anslutna till Benify så upphörde möjligheten till delbetalningar redan den 1 mars efter detta har det inte längre gått att beställa våra behandlingar via Benify.

   

   

Scrolla till toppen