Fertilitetsutredning

 • Utredning- När?

  För många är väntan på att bli gravid och förverkliga drömmen om ett efterlängtat barn en mycket påfrestande upplevelse. Mellan 10-20 % av par som önskar att skapa en familj stöter på svårigheter under en kortare eller längre tidsperiod.

  Om ni har kämpat för att uppnå graviditet i över ett år, är det rimligt att överväga att påbörja en fertilitetsutredning. För kvinnor med oregelbundna menstruationer eller andra kännbara svårigheter kan det vara lämpligt att påbörja utredningen tidigare. Kvinnans ålder spelar en avgörande roll, då antalet och kvaliteten på äggen minskar över tiden.

  Om du som man vet att du har haft pung- eller ljumskbråck, eller någon annan allvarlig sjukdom som kan påverka spermieproduktionen, är det också lämpligt att inleda utredningen tidigt.

  Vi erbjuder fertilitetsutredningar och behandlingar för samkönade par och ensamstående. Har ni påbörjat eller gjort en fertilitetsutredning på annan klinik är ni också välkomna till oss på ett nybesök för fortsatt omhändertagande och behandling. Alla är välkomna att kontakta vår mottagning för att få råd av vår kunniga personal.

 • Så går en utredning till

  Utredningen syftar till att, om möjligt, finna en orsak till parets uteblivna graviditet. Vårt mål är att utredningen ska vara ändamålsenlig och effektiv för att vi sedan ska kunna ge råd om vilka möjligheter som finns för det enskilda paret.

  Beroende på orsaken kan vi sedan rekommendera vilken typ av fertilitetsbehandling som kan öka chanserna att få barn.

  Vad sker vid första besöket?

  Vid första besöket träffar ni en läkare som tillsammans med er går igenom hur en utredning går till och vad den innefattar. Läkaren kommer att ställa frågor om tidigare sjukdomar, eventuella operationer och mediciner. Även livsstilsfrågor berörs. En ultraljudsundersökning av kvinnan utförs och ofta en undersökning av mannen.

  Vid ultraljudet är läkaren intresserad av att titta på kvinnans livmoder och äggstockar för att bl.a. göra en bedömning av kvinnans äggreserv. Kvinnan får även lämna ett blodprov som analyseras både med tanke på hennes äggreserv samt för att utesluta under- eller överfunktion av sköldkörteln.

  Som ett led i utredningen görs vanligen, vid ett senare tillfälle, ytterligare en undersökning av kvinnan för att se att livmoderns insida ser bra ut och för att fastställa om det är passage genom äggledarna.

  Spermaprov

  Mannen kommer vid ett senare tillfälle att få lämna ett spermaprov där man tittar på antalet spermier samt hur stor andel som är rörliga. Vid avvikelser i spermaprovet görs en klinisk undersökning av mannen då bl.a. pungen och testiklarna undersöks. Ibland finns det anledning att ta blodprov för att analysera hormonnivåerna i blodet eller göra en analys av mannens kromosomer.

  I samband med återbesöket sammanfattas utredningen och aktuella behandlingsalternativ diskuteras. Hela utredningen tar i regel 1 -2 månader.

 • Orsaker till utebliven graviditet

  I ca 1/3 av fallen finner man en bidragande orsak hos kvinnan, ca 1/3 av fallen hos mannen. I resterande fall kan det finnas en bidragande orsak hos båda eller en oförklarad barnlöshet.

  ORSAKER HOS KVINNAN

  Orsaker till svårigheter att bli gravid kan hos kvinnan kan exempelvis utgöras av utebliven ägglossning, inte fungerande äggledare, över- och undervikt, allvarlig endometrios, nedsatt
  äggreserv eller medfödda missbildningar av livmodern.

  ORSAKER HOS MANNEN

  Det vanligaste problemet hos mannen är ett för litet antal spermier i sädesvätskan eller en sänkt rörlighet hos dessa. Oftast går det inte att finna den bakomliggande orsaken till problemet med spermiebildningen. För hög temperatur runt testiklarna (exempelvis feber eller varma badkarsbad), tidigare operationer av testiklarna, rökning, exposition för vissa lösningsmedel och andra gifter som PCB, DDT eller liknande kan utgöra en förklaring.

  Hormonella avvikelser hos mannen kan reducera spermieproduktionen. Detta kan ibland korrigeras med hormonbehandling.

Scrolla till toppen