Välkommen!

 • Covid-19

  Alla gravida rekommenderas vaccination
  Alla vuxna över 18 år, inklusive gravida, rekommenderas vaccination mot covid-19.

  Gravida med riskfaktorer som innebär en högre risk för svårare covid-19 prioriteras för vaccination och ingår i fas 3.
  Gravida utan riskfaktorer vaccineras med sin åldersgrupp i fas 4.
  Gravida vaccineras med någon av de godkända mRNA-vaccinerna (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna).
  Vaccinationen av gravida sker efter graviditetsvecka 12 eftersom behovet av skydd mot sjukdom bedöms som störst i senare delen av graviditeten. Det gäller även för andra vacciner, t.ex. influensavaccinet.
  De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion kan vara besvärlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten. Dessutom kan risken för en för tidig födsel öka, vilket kan innebära risker för barnet. Läs mer om sjukdomen covid-19 och graviditet.

  Godkända vaccin till gravida
  De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen av en gravid kvinna orsakar några negativa effekter för den gravida eller för fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra personer i studier som legat till grund för godkännandet och fortsatt användande av vaccinerna till gravida.

  I en säkerhetsuppföljning i USA där 35 000 vaccinerade gravida själva rapporterat in biverkningar, fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

  Ett flertal länder rekommenderar idag att alla gravida ska erbjudas vaccination mot covid-19.

  En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

   

  Information om Coronavirus

  Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar som vanligt. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens direktiv mycket noga och uppdaterar löpande vår hemsida och Facebook med de mest aktuella nyheterna och de eventuella förändringar som kan förekomma i samband med Coronaviruset.

  Om du har symtom, även milda, måste du boka om din tid:

  Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

  Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset?

  Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

  Vi minimerar kontakten mellan patient och personal och prioriterar telefon- och videosamtal där det är möjligt. Just nu tar vi inte i hand med våra patienter.
  Vi sprider ut patienter i väntrummet och bokar in tider med längre intervaller för att undvika att patienter är i samma väntrum samtidigt.
  Eventuell partner måste efter spermieprovtagning lämna kliniken och vänta utanför. Vi önskar att spermieprovtagning i största möjliga utsträckning sker i hemmet. Eventuell partner kan tyvärr inte i nuläget delta vid äggplock eller återförande eller insemination. Detta i syfte att minska riskerna för smittspridning.
  Vi tillåter i dagsläget inga anhöriga eller barn på kliniken. Har man inte möjlighet till barnomsorg ber vi patienten att snarast kontakta oss för att boka om sin tid.
  Bör du avbryta eller senarelägga din behandling på grund av Coronaviruset?

  Det finns ingen anledning att skjuta upp eller avbryta din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av COVID-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar våra patienter att så snart som möjligt före ert besök ta kontakt med oss om ni:

  Har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga symtom).
  Rest eller mellanlandat i riskområden de senaste 14 dagarna?
  Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion.
  Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.
  Även om det kan vara svårt att komma fram på telefonen så stanna hemma tills ni får kontakt med oss. Om ni på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

  Om du är gravid?

  Det förefaller inte som gravida kvinnor löper ökade risker för att insjukna eller bli allvarligt sjuka. Hittills känner man inte heller till några fall där fostret har smittats eller drabbats. Som gravid gör du rätt i att vara extra försiktig men enligt Folkhälsomyndigheten ingår gravida inte i riskgruppen och deras nuvarande rekommendation är att gravida kvinnor ska vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar.

  Hur kan jag skydda mig mot Coronaviruset?

  Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

  Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.
  Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
  Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.
  För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

 • Vi utreder och behandlar barnlöshet

  • Sophiahemmet 13022101
  • SH_ext_029
  • ivfweb2

  Kliniken har julstängt 24/12-6/12. För patienter i aktiv behandling har vi öppet den 29/12. God jul och gott nytt år önskar vi er!

   

  Välkommen till vår IVF- och Fertilitetsmottagning där vi arbetat med utredning och behandling av barnlöshet sedan 1984. Vår personal har lång erfarenhet av att träffa par i denna speciella situation.

  Ingen remiss behövs till oss. Målet är att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt att komma igång med den utredning och behandling som behövs för att hjälpa er att få ert efterlängtade barn.

  Vi utför utredningar och behandlingar privat eller inom vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting då högkostnadskort gäller.

  I våra ombonade lokaler blir ni väl omhändertagna med hög medicinsk kompetens och kvalitet samt empatiskt bemötande. Vi vill att er tid hos oss ska kännas lugn och trygg. För par i aktiv behandling håller vi öppet på lördagar, söndagar och övriga helger. Vår mottagning är en av de som utför flest utredningar i Stockholm och varje år gör vi fler än 700 IVF-behandlingar.

  Du är varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor, tankar eller funderingar. Vi ger gärna råd och svarar på frågor, självklart helt förutsättningslöst.

  Ring oss på 08-20 48 10.

   

 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 40 självständiga vårdgivare. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Vår historia

  Det första barnet efter IVF-behandling föddes 1978 i England. Robert Edwards fick senare Nobelpriset för sina insatser. 1984 hade tekniken utvecklats mer och IVF-gruppen vid Sophiahemmet startade sin verksamhet. Det var den första privata IVF-kliniken i Norden. De första läkarna var Jan Lindstedt, Bertil Hagström, KG Nygren och Lars Marsk.

  Utvecklingen har sedan gått snabbt och behandlingarna har blivit enklare för patienterna. Som en följd av detta har resultaten förbättrats successivt och antalet IVF-behandlingar ökat enormt.

  Idag finns det 5 miljoner IVF-barn i världen. I Sverige är 3 % av alla barn resultatet av en IVF-behandling. Vi som arbetar på IVF- och Fertilitetsmottagningen vill gärna arbeta i den entusiastiska och positiva anda som grundarna gjorde där patienten alltid är i centrum.

  OM SOPHIAHEMMET

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889.

  Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir
  att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

   

   

Scrolla till toppen