Välkommen!

 • Covid-19

  Från och med 1/4 får partner följa med till besök på kliniken om inte annan info gives. 

   

  Information om Covid-19

  Vi på Livio är glada att restriktionerna lättat och är tacksamma för all hänsyn som visas i samhället under pandemin. Livios kliniker är förhållandevis små sjukvårdsinrättningar, det innebär att vi är mer sårbara. De restriktioner vi har haft har gjort det möjligt för oss att bedriva full verksamhet på alla våra kliniker. Nu har vi lättat på nästan alla restriktioner men behöver fortfarande ta hänsyn till att smittspridningen pågår i samhället.

  Hur påverkas du som patient av Covid-19?
  Vi på Livio uppmanar alla (gäller även ev partner) som planerar graviditet eller redan är gravida att vaccinera sig för att inte riskera att bli allvarligt sjuka under en graviditet och för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Läs mer om riktlinjerna för vaccination här under rubrikerna Om du är gravid? samt Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
  Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar som vanligt.

  Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom, även milda, måste du boka om din tid:
  Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en (gäller också vaccinerade) med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

  Om du är i behandling eller har en bokad tid?

  Det finns ingen anledning att skjuta upp din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av Covid-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar dig att så snart som möjligt före ditt besök ta kontakt med oss om du:

  • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga) oavsett om du är vaccinerad eller inte.
   Stanna hemma tills du får kontakt med oss. Om du på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om din tid.

  Om du är gravid?

  Studier har visat att gravida har en något förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i Covid-19, vilket medför en något högre risk för att barnet föds för tidigt. Man har hittills inte sett att Covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka i Covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i Covid-19 senare i graviditeten (efter v 20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer: BMI >30, ålder >35 år, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes I och II, kronisk lung–njursjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.

  Alla gravida rekommenderas vaccination mot Covid-19. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 eftersom skyddet behövs bäst senare i graviditeten.

  Om du har inlett din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta dina efterföljande doser som planerat. Dessa är viktiga för ett bra och långvarigt skydd mot Covid-19.

  Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
  Stor erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot Covid-19 hos gravida kvinnor och negativ inverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.

 • Vi utreder och behandlar barnlöshet

  • Sophiahemmet 13022101
  • SH_ext_029
  • ivfweb2

   

  Välkommen till vår IVF- och Fertilitetsmottagning där vi arbetat med utredning och behandling av barnlöshet sedan 1984. Vår personal har lång erfarenhet av att träffa par i denna speciella situation.

  Ingen remiss behövs till oss. Målet är att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt att komma igång med den utredning och behandling som behövs för att hjälpa er att få ert efterlängtade barn.

  Vi utför utredningar och behandlingar privat eller inom vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting då högkostnadskort gäller.

  I våra ombonade lokaler blir ni väl omhändertagna med hög medicinsk kompetens och kvalitet samt empatiskt bemötande. Vi vill att er tid hos oss ska kännas lugn och trygg. För par i aktiv behandling håller vi öppet på lördagar, söndagar och övriga helger. Vår mottagning är en av de som utför flest utredningar i Stockholm och varje år gör vi fler än 900 IVF-behandlingar och 600 återföringar av frysta embryon.

  Du är varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor, tankar eller funderingar. Vi ger gärna råd och svarar på frågor, självklart helt förutsättningslöst.

  Ring oss på 08-20 48 10.

   

 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 40 självständiga vårdgivare. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Vår historia

  Det första barnet efter IVF-behandling föddes 1978 i England. Robert Edwards fick senare Nobelpriset för sina insatser. 1984 hade tekniken utvecklats mer och IVF-gruppen vid Sophiahemmet startade sin verksamhet. Det var den första privata IVF-kliniken i Norden. De första läkarna var Jan Lindstedt, Bertil Hagström, KG Nygren och Lars Marsk.

  Utvecklingen har sedan gått snabbt och behandlingarna har blivit enklare för patienterna. Som en följd av detta har resultaten förbättrats successivt och antalet IVF-behandlingar ökat enormt.

  Idag finns det 5 miljoner IVF-barn i världen. I Sverige är 3 % av alla barn resultatet av en IVF-behandling. Vi som arbetar på IVF- och Fertilitetsmottagningen vill gärna arbeta i den entusiastiska och positiva anda som grundarna gjorde där patienten alltid är i centrum.

  OM SOPHIAHEMMET

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889.

  Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir
  att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

   

   

Scrolla till toppen