Kvalitet och Miljö

  • Ett ständigt pågående arbete

    Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

    ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och omvårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

    IVF-gruppen är certifierad för kvalitet och miljö i enlighet med standarden ISO 9001-2015 samt standarden ISO 14 000-2015. Vi har varit certifierade sedan 2006 och kliniken har ett ledningssystem och system för avvikelsehantering som utvecklas kontinuerligt. Vi revideras årligen av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och Stockholms Läns Landsting (SLL). Kliniken rapporterar till det nationella kvalitetsregistret för IVF; Q-IVF. Vi samverkar med Sophiahemmet för att ge optimal vård och säkerhet för dig som patient.

  • Miljöarbete

    Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Sophiahemmet är miljöcertifierat sedan 2004. Det betyder att sjukhuset uppfyller en rad krav när det gäller miljöarbetet. Idag ligger fokus på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, att minska resursanvändningen och att minska utsläpp av kemikalier och läkemedel till vatten eftersom sjukvården har en speciell påverkan på allt levande.

Scrolla till toppen